تاریخچه بسته بندی و اشکال مختلف بسته بندی

لبه‌های اولیه

در گذشته مردمان نیازی به بسته بندی مواد غذایی و فاسد شدنی خود نداشتند،زیرا برای تاًمین آذوقه ی خود ازیک منطقه به منطقه ای دیگرنقل مکان می کردند تا زمانی که محل هایی را برای اقامت دایم خود یافتند.لذا ازآن زمان به بعد مجبور به تاًمین مواد غذایی از مکان های دیگر ونگهداری آنهادر محل اقامت خود شدند. بنابراین این امر موجب آن شد تا آنها راهی برای نگهداری موادغذایی خود بیابند که در نهایت از وسایل و امکاناتی نظیر صدف ، پوست جانوران و حیوانات،کدو خشک ، برگ درختان و… برای بسته بندی و نگهداری مواد غذایی استفاده کردند و برای انتقال و حمل مایعات از پوست جانوران استفاده می کردند.ظهور انقلاب صنعتی در جهان موجب بوجود آمدن مدل های جدید تری در صنعت بسته بندی گردید و تولید کنندگان رابر آن داشت تا هزینه هایی را صرف بسته بندی محصولات تولیدی خود کنند.در دنیای امروزی از صنعت بسته بندی به عنوان یک تکنولوژی مدرن و قوی یاد میشود.نیاز به بسته بندی محکم تر موجبات تولید و توسعه ی قوطی و ظروف فلزی را پدید آورد.دراواسط قرن نوزدهم بسته بندی از نوع شیشه در جهت بسته بندی مایعاتی نظیر آب جو،آب،ترشیجات و محصولات دیگر پا به عرصه بسته بندی نهاد.در زمان حال بسته بندی به گونه های مختلف و متنوعی انجام میگیرد و روز به روز نیز
شاهد پیشرفت های جدیدی در این صنعت می باشیم
اگر شما تولید کننده یک محصول یا فرآورده با کیفیت می باشید در نظر داشته باشید که رعایت اصول خاص بسته بندی و بازاریابی می تواند تاثیر بسزایی در فروش محصولات شما ایجاد نماید.متاسفانه در کشور ما تولیدکنندگان هزینه هایی رادر سیر تولید محصول خود پرداخت می کنند،اما در پایان کار و بسته بندی محصول تولید شده ابتکار به خرج نمی دهند و یا تا حد امکان از هزینه های بسته بندی می کاهند که این عمل در نهایت موجب کمرنگ تر شدن فروش محصول در بازار مصرف شده و از اعتبار برند آنهامی کاهد.لذا شما می توانید با هزینه های درست ، بجا و همچنین مشاوره با مدیران صنعت تبلیغات ، بازاریابی و صنایع بسته بندی گامی مثبت در جهت فروش بیشتر محصول و اعتبار بخشیدن به برند شرکت خود بردارید .

منبع: بزرگترین مرکزاطلاعات چاپ و بسته بندی

لینک های مرتبط