نانو سیلور در ورقهای پلاستیکی

لبه‌های اولیه

شرکت سپیده کویرکاشان به منظورمصرف بهینه این نوع ورق های پلاستیکی و توسعه هرچه بیشتر قابلیتهای آن، با توجه به تکنولوژی نانو پروژه مطالعه بر روی استفاده از نانوسیلور در ورقهای تولیدی خود را آغاز کرد. دراین راستا این شرکت برای دستیابی به کارائی بهتر و افزایش کیفیت تولیدات خود اقدام به عقد قرارداد با پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران کرد.

تولید این ورق ها را می توان گامی بزرگ درمسیرسالم سازی محیطهای تولیدی دانست که آلودگی، بزرگترین معضل آنها می باشد.

شرکت سپیده کویرکاشان امیدواراست با به نتیجه رسیدن این دستاورد جدید، همچون گذشته در خدمت به صنایع کشورهمچنین ایجاد بازارهای نو برای صنعت ورقهای پلاستیکی شیاردار و تنوع مصرف این ورقها پیشگام باشد. گفتنی است شرکت سپیده کویرکاشان محصول جدید خود را با نام تجاری نانو پلاست در ایران ثبت وعرضه می کند.

لینک های مرتبط